• Twitter
  • LinkedIn
iStock_000012174452Small-bw.jpg

 

 

 

Heeft u geen inloggegevens?

 

Meld u hier aan om lid te worden van de Midoffice Community.

Visie & Missie

In 2015 wordt de gemeente het digitale loket voor alle publieksdiensten. Het realiseren van die ambitie kost tijd en vraagt kennis, waarover een gemiddelde gemeente meestal niet beschikt. Slaan gemeenten de handen ineen en innoveren ze samen, dan lukt het wel!

 

Samen kunnen ze kennis delen, oplossingen aandragen, als een gelijkwaardige partner samenwerken met diverse leveranciers, best-practices uitwisselen, processen beschrijven en een architectuur ontwikkelen die ervoor zorgt dat bewezen oplossingen blijvend op elkaar zijn aangesloten.

 

De Midoffice Community maakt sam&n innoveren mogelijk.


  • De missie van de Midoffice Community (MOC) is gemeenten ondersteunen in het verbeteren van de e-dienstverlening aan de burgers en bedrijfsleven en een efficiëntere bedrijfsvoering.

     

    De MOC maakt het voor individuele gemeenten gemakkelijker om de digitale dienstverlening vorm te geven. In de MOC werken gemeenten samen met IT-partners aan de versterking van de relatie burger-bedrijf-gemeente en de verbetering van de publieksdienstverlening. Deze unieke samenwerking zorgt voor een automatische checks en balances tussen de commerciële belangen van de partners en de mogelijkheden om de dienstverlening breed aan te kunnen bieden en de belangen van de individuele gemeenten.