• Twitter
  • LinkedIn
iStock_000012174452Small-bw.jpg

 

 

 

Heeft u geen inloggegevens?

 

Meld u hier aan om lid te worden van de Midoffice Community.

Leergang Organisatieontwikkeling

Begin 2010 is de leergang organisatieontwikkeling van de Midoffice Community gestart met 15 deelnemers uit 15 verschillende gemeenten. Inmiddels nemen vanuit 23 gemeenten mensen aan de leergang deel variërend van gemeentesecretaris, directeur tot afdelingsmanager. Ze hebben allen twee dingen gemeen: ze hebben een duidelijke rol en verantwoordelijkheid in de realisatie van de ambities van de gemeenten met de noodzakelijke veranderingen die daarbij hoort en ze hebben een functie aan de organisatiekant van de gemeente en niet aan de ICT kant.


  • De leergang kent alleen deelnemers vanuit de gemeente en is  daarmee van gemeenten en voor gemeenten. De leergang wordt vanuit de Midoffice Community georganiseerd en heeft specifiek als doel kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten onderling en biedt de kans om te leren van collega's. De organisatie/coördinatie van de leergang is in handen van de afdeling Organisatieadvies van PinkRoccade Local Government. De deelnemers bepalen de thema's die worden behandeld en de frequentie van het bij elkaar komen.